Wat is precies een aandeel en welk recht geeft het - Andeel

Ga naar de inhoud

Aandeel


Wikipedia zegt dit:

"Een aandeel is een waardepapier dat een aantal rechten met betrekking tot een vennootschap geeft.
Alle aandeelhouders samen kunnen economisch gezien als eigenaren van de vennootschap worden beschouwd, hoewel ze dat strikt juridisch gezien niet zijn. Een aandeel geeft zeggenschap in de onderneming en men kan winstuitkeringen in de vorm van dividend ontvangen. Een aandeel kan verhandelbaar zijn op een effectenbeurs, maar dit is niet noodzakelijk."

Ik zeg dit:
Het is het bewijs dat je financieel deelnemer bent in dit bedrijf en daarmee financieel gezien het bedrijf van risicodragend kapitaal hebt voorzien. In feite deel je mee in het risicodragende kapitaal van de onderneming.

Het idee dat je als aandeelhouders "eigenaar" zijn is bij beursgenoteerde bedrijven pertinent niet waar. De directie heeft er de zeggenschap en die zullen bepalen welke ruimte tot inspraak de aandeelhouders nog hebben.

Nu kan je zelf een BV oprichten en dan alle aandelen in de BV houden. In dat geval ben je wel aandeelhouder EN eigenaar.

Hoewel we in Nederland graag de VOC als eerste aandelenuitgever zien, is dit historisch gezien niet juist. Al in de Romeinse tijd was er onderhands sprake van aandelen. Ook de Italiaanse stadssteden kenden aandelen en ook de voorlopers van de VOC kenden al aandelen.
Wat was dan wel 'uniek' aan de aandelen van de VOC?
- Dat was het feit dat ze officieel werden uitgegeven EN verhandeld. Dat was in 1602. In feite ontstond daarmee ten kantore van de VOC de eerste officiƫle aandelenhandel en misschien kan je dat al een aandelenbeurs noemen.Het oudst bekende aandeel van de VOC
Het oudst bekende aandeel van de VOC

Door VOC - Westfries Archief, Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=13358504
Terug naar de inhoud